Info & Updates

Algemene informatie vind je op deze pagina, updates zie je als eerste op onze social media!

Toegangsleeftijd

Vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni is de minimumleeftijd 16 jaar (geldige legitimatie verplicht).

Zondag 16 juni is het festival toegankelijk voor alle leeftijden!

Betalen

Er wordt op het terrein gebruik gemaakt van consumptiemunten. Deze zijn te koop bij een van de kassa's op het terrein. Je kan hier pinnen of contant betalen.

Parkeren

Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar het festival. Wil je toch liever met de auto komen? Dan kan je deze tegen betaling kwijt op onze parkeerplaats.

Kluisjes

Er zijn kluisjes beschikbaar op het terrein, deze kunnen gebruikt worden door het scannen van een QR-code met je telefoon. Betalen gaat dus ook via je telefoon.

TICKET INFO

De ticketprijzen variëren per dag en het soort ticket. Kom je op zondag 16 juni met de kids? Onder de 12 jaar mogen ze dan gratis naar binnen, hier hoef je dus geen ticket voor te kopen!

Tickets

 • Nu verkrijgbaar!
 • Zondag tickets ook aan de deur te koop!
Neem contact met ons op

Huisregels AJOC Festival 2024

Toegangsbeleid

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij zullen ernaar vragen. Zonder geldig legitimatiebewijs zullen wij u de toegang tot het terrein weigeren.
 • De minimumleeftijd om binnen te komen is 16 jaar. Geldig ID is verplicht. Hier wordt bij de entree om gevraagd.
 • Op de familiedag zijn alle leeftijden welkom, echter is hier ook een geldig ID noodzakelijk.
 • Bij het niet dragen van een geldig polsbandje zult u worden verwijderd van het terrein.

Algemene huisregels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van AJOC Festival 2024 moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen per mail bij de organisatie gemeld worden.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij de bar ingeleverd te worden.
 • Dranken kunnen uitsluitend worden gekocht met de daarvoor bestemde munten.
 • Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet gerestitueerd.
 • Het betreden van het feestterrein geschiedt op eigen risico.
 • Bezoekers stemmen in met het gebruik van gemaakte film- en foto-opnames voor promotionele en commerciële doeleinden, zonder enig recht op compensatie.
 • Bij het gebruik van medicijnen dient de bezoeker dit bij betreding van het terrein te melden en de medicijnen in bewaring te geven bij de EHBO.
 • Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging of de politie u de toegang weigeren.
 • Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesterijen, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, of seksueel misbruik, wordt niet getolereerd. Dit gedrag leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein en verdere ontzegging van toegang.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden
 • Het toegangsbewijs mag niet gebruikt worden voor commerciële en/of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie.
 • De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op punten waarin dit reglement niet voorziet neemt de organisatie hierover een onherroepelijk besluit.

Het is verboden om…

… onder de 18 jaar alcohol te drinken of onder invloed te zijn van alcohol op het festivalterrein.

…alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

…te roken en vapen in de tent.

…houders onder druk (deodorant, parfum, haarlak e.d.) in uw bezit te hebben.

…(soft)drugs te gebruiken of in uw bezit te hebben.

…wapens, stokken, messen of andere voorwerpen waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.

…diefstal of vernielingen te plegen.

…goederen te verhandelen of te helen.

…met geweld te dreigen of geweld te gebruiken.

…op het terrein in bezit te zijn van filmapparatuur/foto-opnameapparatuur met afneembare lens.

…film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn bij de organisatie van AJOC Festival.

Het is niet toegestaan om...

…eigen consumpties mee het terrein op te nemen. Babyvoeding is op de familiedag wel toegestaan.

…consumpties en eigendommen van het AJOC Festivalterrein mee naar buiten te nemen.

…geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van het AJOC Festivalterrein en in de directe omgeving.

…in de directe omgeving van het AJOC Festivalterrein afval te laten slingeren.

…met voorwerpen te gooien.

…drank richting artiesten of mengtafels te gooien.

…om (huis)dieren, al dan niet aangelijnd, mee het festivalterrein op te nemen.

…op het festivalterrein aanwezig te zijn zonder geldig entreebewijs.

Bij het plegen van misdrijven…

…wordt u direct overgedragen aan de politie, en wordt aangifte gedaan.

 Bij niet naleven van onze huisregels...

…wordt u van het AJOC Festivalterrein verwijderd en zal u de verdere toegang tot het terrein ontzegd worden.

…wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

…zal het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal worden verhaald bij de veroorzaker.

…worden boetes die voortvloeien uit het schenden van bovenstaande regels verhaald op de veroorzaker.